top of page

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s podatki pridobljenimi iz prejetih povpraševanj

V pivovarni Advocatus sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zato potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim oddanim povpraševanjem uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na oddajo povpraševanja:

Z izpolnitvijo obrazca za oddajo povpraševanja preko strani advocatus.si, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: Ime, Priimek, e-naslov ter IP naslov naprave, s katere oddaja povpraševanje.

Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

  • Privolitev spletnih pogojev uporabe spletne strani advocatus.si

statistična obdelava analitičnih podatkov pridobljenih iz piškotkov,

izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novic

obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

  • Privolitev prejemanja informacij in obvestil o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih s strani pivovarne Advocatus

uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih in novicah pivovarne Advocatus

uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih reklamna gradiva, revije in podobno

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PODATKOV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov advocatus.brewery@gmail.com in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost.

Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da pivovarna Advocatus brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da pivovarna Advocatus brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da pivovarna Advocatus omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko pivovarna Advocatus njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval pivovarni Advocatus strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke pivovarna Advocatus posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.

Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si pivovarna Advocatus ali tretja oseba. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.

Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov advocatus.brewery@gmail.com

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Pivovarna Advocatus sama ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, obvestil o novostih in/ ali ugodnostih, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke in elektronskega anketiranja.

Pivovarna Advocatus avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Pivovarna Advocatus podatke o obiskanosti advocatus.si uporablja za lastne potrebe.

Pivovarna Advocatus sama ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij.

bottom of page