top of page

Izjava o sprejemljivosti

To spletno mesto je za vas pripravilo podjetje Advocatus d.o.o. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spleni strani www.advocatus.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine pivovarne Advocatus.

Namen spletnega mesta je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in novostih pivovarne Advocatus.

Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema ta pravna obvestila.

 

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na advocatus.si so informativne narave. Pivovarna Advocatus se bo trudila za optimalno delovanje spletne strani advocatus.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo advocatus.si na lastno odgovornost. Niti podjetje Advocatus d.o.o. niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi advocatus.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na advocatus.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

Pivovarna Advocatus tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Pivovarna Advocatus ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe advocatus.si. Pivovarna Advocatus se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Pivovarna Advocatus lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

 

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na advocatus.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa advocatus.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Pivovarna Advocatus ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z advocatus.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost pivovarne Advocatusza vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko pivovarna Advocatus kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

 

Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

VARNOST IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik spletne strani advocatus.si izrecno dovoljuje pivovarni Advocatus kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da vodi in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namene, določene v nadaljevanju. Upravljavec zbirke zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Uporabnik spletne strani je prav tako seznanjen in dovoljuje samodejno oz. avtomatsko vpisovanje zbranih osebnih podatkov v elektronske obrazce na tej spletni strani.

POGOJI POSLOVANJA

bottom of page